• /

آمار و اخبار

آمار و اخبار فروش املاک و مستغلات در ترکیه به خارجی ها در سه ماهه اول سال 2023
آمار سه ماهه اول سال 2023 برای فروش املاک و مستغلات در ترکیه
64
2023/05/13